//////

Kurs na prawo jazdy Kraków

Posiadanie prawa jazdy kategorii B jest uważane w naszym kraju za podstawową umiejętność, którą powinien posiadać każdy z nas. Mieszkając na co dzień w dużej, miejskiej aglomeracji można całkowicie nie odczuć braku samochodu osobowego, jednak wystarczy, że opuścicie teren miejski, a nagle okaże się, że funkcjonowanie bez samochodu osobowego jest absolutnie nie możliwe. Warto więc zainwestować swoje środki finansowe w kurs na prawo jazdy Kraków, jeśli do tej pory nie mieliście okazji go zrobić. Zapisanie się na kurs to tylko połowa sukcesu, gdyż tak naprawdę najważniejsze jest wciąż przed wami. Kurs na prawo jazdy nie jest łatwy i wymaga zdobycia ogromnej ilości wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Będziecie musieli spędzić na nauce wiele godzin, jednak zdecydowanie warto się tego podjąć. Prędzej, czy później okaże się, że prawo jazdy jest wam potrzebne do wykonywania codziennych obowiązków, a zdecydowanie lepiej jest je robić mając dwadzieścia kilka lat, niż po trzydziestym lub nawet po czterdziestym roku życia. 

WEWNĄTRZ RURY

Wewnątrz rury osłaniającej wał giętki obraca się w dwóch łożyskach kulkowych ustalonych we wspornikach, które dzielą długość wału na trzy równe części. Łożyska osadzone są na wale w stalowych tulejach z wciśniętymi pierścieniami z tworzywa sztucznego, które zapobiega niszczeniu powierzchni wału. Pierścienie zewnętrzne łożyska ustalone są w gumowych obejmach tłumiących drgania ! wstrząsy. Zadanie wsporników polega głównie na ograniczaniu amplitudy drgań zginających wy­woływanych przez drugą krytyczną prędkość obrotową wału. Giętki wał napędowy samochodu TEMPEST ma średhicę 16,5 mm I długość 2030 mm.

POŁOWA OBROTU

Podczas połowy obrotu wału wejściowego olej jest zasysany przez otwór w płycie roz­dzielczej, a w czasie drugiej połowy obrotu tłoczek wyciska olej przez otwór tłoczący w płycie rozdzielczej do silnika hydrostatycznego, którego tłoczki cofając się pod naporem oleju powodują przekręcanie się tarczy obrotowej silnika wraz z wałem zdawczym.Jeżeli kąt nachylenia tarczy obrotowej pompy jest równy kątowi nachylenia tarczy obrotowej silnika, prędkości ką­towe wałów wejściowego i zdawczego są jednakowe. Pręd­kość obrotową wału zdawczego można zmniejszać bezsto- pniowo przez odchylenia tarczy obrotowej pompy od po­łożenia prostopadłego względem wału wejściowego.

PRZETWARZAJĄCE PRZEKŁADNIE

Przetwarzające i wyrównujące przekładnie hydro-mecha- nicznego mostu napędowego działają identycznie jak po­dobnego przeznaczenia przekładnie w typowym układzie napędowym, wyposażonym w hydro-mechaniczną skrzynkę biegów. Prawie zawsze bezstopniową zmienność całkowitego przełożenia momentów w wymaganym zakresie zapewnia przekładnia hydrokinetyczna współpracująca ze stopniową skrzynką przekładniową, albo synchronizowaną, albo plane­tarną , która z reguły ma tylko dwa stałe przeło­żenia do jazdy w przód (duże i małe przełożenie zwalniające lub zwalniające i bezpośrednie).

REAKCJA ZWIERZĄT NA SAMOCHÓD

Stojąca na jezdni krowa nie ustąpi przed nadjeżdża­jącym samochodem: wyczeka, aż samochód stanie, popatrzy nań spokojnie i majestatycznie zejdzie na bok. Takie zachowanie się krowy jest tak typowe, że kierowcy twierdzą, iż zejdzie ona z dro­gi nie wcześniej, niż zobaczy markę samochodu. Krowa, ciężkie i z pozoru nieruchawe zwierzę, potrafi nie­kiedy poruszać się zadziwiająco szybko, przeskakując niespodziewanie niskie ogrodzenie i wbiegając na szosę, a wszystko to ze spętanymi nogami. Z tego właśnie powodu w miejscach, w, któ­rych możemy spotkać na drodze krowę, musimy zachować szcze­gólną ostrożność.

WYJĄTKOWA OSTROŻNOŚĆ

Piesi idący grupkami po brzegu jezdni niechętnie ustę­pują miejsca i pojazdom . Szczególnie groźni są pijani, którzy nie panują w pełni nad swą równowagą.Starajmy się zawsze omijać pieszych możliwie daleko. Jeżeli na drodze nie ma wystarczająco dużo miejsca, musimy znacznie zmniejszyć prędkość, nawet gdybyśmy przez to stracili trochę czasu.Wyjątkową ostrożność musimy zachować, gdy spostrzeżemy na szosie lub w jej pobliżu dzieci. Nie orientują się one zupełnie w grozie sytuacji i‘widząc nadjeżdżający samochód, nie schodzą z drogi, odwrotnie, niejednokrotnie na nią wybiegają, przyjaźnie machając kierowcy,’lub przebiegają’na drugą stronę jezdni, tuż przed pojazdem.

OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas wyprzedzania* lub wymijania wozu konnego zacho­wajmy szczególną ostrożność, przewidując niespodziewany ruch furmanki. W wyniku na przykład, pomylenia lejc przez woźnicę koń skręca w stronę przeciwną do tej, która była sygnalizowana, a często także zdarzają się wypadki płoszenia się konia.Ogromne niebezpieczeństwo na drodze w nocy stwarzają fur­manki wcale lub nieprzepisowo oświetlone. Woźnice wieszają lampy w takich miejscach, że trudno je dostrzec tak z tyłu, jak i z przodu, a w dodatku są one niejednokrotnie przysłonięte wie­zionym ładunkiem.

GWAŁTOWNY OPAD

Gwałtowny opad chłodnego deszczu stwarza dodatkowe trud­ności, ,gdyż powoduje * silne zaparowywanie . szyb samochodu od wewnątrz. Trudno wówczas nadążyć z.ich przecieraniem i .jedy­nym ratunkiem, dającym po pewnym czasie rezultaty, będzie uchy­lenie, jednego z okien.Padająca mżawka, sprawia, że jezdnia jest równie śliska jak podczas deszczu, a niekiedy nawet bardziej. .Występowanie mżaw­ki stwarza dodatkowe utrudnienie kierowcom samochodów, w któ­rych nie ma  przekaźnika ^czasowego., biegu wycieraczek szyby przedniej.

ZAJĘTE SKRZYŻOWANIE

Jeżeli skrzyżowanie jest chwilowo zajęte, oczekujemy na wjazd na nie w miejscu, w którym nie będziemy zawadzać prze­kraczającym jezdnię pieszym, a tym bardziej jadącym ulicą po­przeczną pojazdom. Nie możemy także wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli za nim nie ma wystaiczająco dużo ^miejsca, aby zmieścił się tam nasz samochód (rys. 125). Lekkomyślne wjeżdżanie kierowców na skrzyżowanie, z którego później nie mogą się wydostać, jest główną przyczyną tworzenia się zatorów, będących plagą motory­zacji w mieście.