//////

Z samochodem za pan brat

REAKCJA ZWIERZĄT NA SAMOCHÓD

Stojąca na jezdni krowa nie ustąpi przed nadjeżdża­jącym samochodem: wyczeka, aż samochód stanie, popatrzy nań spokojnie i majestatycznie zejdzie na bok. Takie zachowanie się krowy jest tak typowe, że kierowcy twierdzą, iż zejdzie ona z dro­gi nie wcześniej, niż zobaczy markę samochodu. Krowa, ciężkie i z pozoru nieruchawe zwierzę, potrafi nie­kiedy poruszać się zadziwiająco szybko, przeskakując niespodziewanie niskie ogrodzenie i wbiegając na szosę, a wszystko to ze spętanymi nogami. Z tego właśnie powodu w miejscach, w, któ­rych możemy spotkać na drodze krowę, musimy zachować szcze­gólną ostrożność.

WYJĄTKOWA OSTROŻNOŚĆ

Piesi idący grupkami po brzegu jezdni niechętnie ustę­pują miejsca i pojazdom . Szczególnie groźni są pijani, którzy nie panują w pełni nad swą równowagą.Starajmy się zawsze omijać pieszych możliwie daleko. Jeżeli na drodze nie ma wystarczająco dużo miejsca, musimy znacznie zmniejszyć prędkość, nawet gdybyśmy przez to stracili trochę czasu.Wyjątkową ostrożność musimy zachować, gdy spostrzeżemy na szosie lub w jej pobliżu dzieci. Nie orientują się one zupełnie w grozie sytuacji i‘widząc nadjeżdżający samochód, nie schodzą z drogi, odwrotnie, niejednokrotnie na nią wybiegają, przyjaźnie machając kierowcy,’lub przebiegają’na drugą stronę jezdni, tuż przed pojazdem.

OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas wyprzedzania* lub wymijania wozu konnego zacho­wajmy szczególną ostrożność, przewidując niespodziewany ruch furmanki. W wyniku na przykład, pomylenia lejc przez woźnicę koń skręca w stronę przeciwną do tej, która była sygnalizowana, a często także zdarzają się wypadki płoszenia się konia.Ogromne niebezpieczeństwo na drodze w nocy stwarzają fur­manki wcale lub nieprzepisowo oświetlone. Woźnice wieszają lampy w takich miejscach, że trudno je dostrzec tak z tyłu, jak i z przodu, a w dodatku są one niejednokrotnie przysłonięte wie­zionym ładunkiem.

GWAŁTOWNY OPAD

Gwałtowny opad chłodnego deszczu stwarza dodatkowe trud­ności, ,gdyż powoduje * silne zaparowywanie . szyb samochodu od wewnątrz. Trudno wówczas nadążyć z.ich przecieraniem i .jedy­nym ratunkiem, dającym po pewnym czasie rezultaty, będzie uchy­lenie, jednego z okien.Padająca mżawka, sprawia, że jezdnia jest równie śliska jak podczas deszczu, a niekiedy nawet bardziej. .Występowanie mżaw­ki stwarza dodatkowe utrudnienie kierowcom samochodów, w któ­rych nie ma  przekaźnika ^czasowego., biegu wycieraczek szyby przedniej.

ZAJĘTE SKRZYŻOWANIE

Jeżeli skrzyżowanie jest chwilowo zajęte, oczekujemy na wjazd na nie w miejscu, w którym nie będziemy zawadzać prze­kraczającym jezdnię pieszym, a tym bardziej jadącym ulicą po­przeczną pojazdom. Nie możemy także wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli za nim nie ma wystaiczająco dużo ^miejsca, aby zmieścił się tam nasz samochód (rys. 125). Lekkomyślne wjeżdżanie kierowców na skrzyżowanie, z którego później nie mogą się wydostać, jest główną przyczyną tworzenia się zatorów, będących plagą motory­zacji w mieście.