//////

Samochody od A do Z

WEWNĄTRZ RURY

Wewnątrz rury osłaniającej wał giętki obraca się w dwóch łożyskach kulkowych ustalonych we wspornikach, które dzielą długość wału na trzy równe części. Łożyska osadzone są na wale w stalowych tulejach z wciśniętymi pierścieniami z tworzywa sztucznego, które zapobiega niszczeniu powierzchni wału. Pierścienie zewnętrzne łożyska ustalone są w gumowych obejmach tłumiących drgania ! wstrząsy. Zadanie wsporników polega głównie na ograniczaniu amplitudy drgań zginających wy­woływanych przez drugą krytyczną prędkość obrotową wału. Giętki wał napędowy samochodu TEMPEST ma średhicę 16,5 mm I długość 2030 mm.

POŁOWA OBROTU

Podczas połowy obrotu wału wejściowego olej jest zasysany przez otwór w płycie roz­dzielczej, a w czasie drugiej połowy obrotu tłoczek wyciska olej przez otwór tłoczący w płycie rozdzielczej do silnika hydrostatycznego, którego tłoczki cofając się pod naporem oleju powodują przekręcanie się tarczy obrotowej silnika wraz z wałem zdawczym.Jeżeli kąt nachylenia tarczy obrotowej pompy jest równy kątowi nachylenia tarczy obrotowej silnika, prędkości ką­towe wałów wejściowego i zdawczego są jednakowe. Pręd­kość obrotową wału zdawczego można zmniejszać bezsto- pniowo przez odchylenia tarczy obrotowej pompy od po­łożenia prostopadłego względem wału wejściowego.

PRZETWARZAJĄCE PRZEKŁADNIE

Przetwarzające i wyrównujące przekładnie hydro-mecha- nicznego mostu napędowego działają identycznie jak po­dobnego przeznaczenia przekładnie w typowym układzie napędowym, wyposażonym w hydro-mechaniczną skrzynkę biegów. Prawie zawsze bezstopniową zmienność całkowitego przełożenia momentów w wymaganym zakresie zapewnia przekładnia hydrokinetyczna współpracująca ze stopniową skrzynką przekładniową, albo synchronizowaną, albo plane­tarną , która z reguły ma tylko dwa stałe przeło­żenia do jazdy w przód (duże i małe przełożenie zwalniające lub zwalniające i bezpośrednie).